ομάδα Tag

Ο Σπύρος Π. θεωρεί τη δεκάχρονη κόρη του Αθηνά το πιο εφευρετικό άτομο που γνωρίζει. Αυτό την καθιστά φυσικά έναν από τους καλύτερους συνεργάτες του. Μας αρέσει να δουλεύουμε σε πολλά σχέδια ταυτόχρονα. «Γεμίζουμε ένα τετράδιο με ιστορίες: αρχίζει ο ένας, συνεχίζει