αρνητική εικόνα του εαυτού Tag

Ένα θέμα που απασχολεί συχνά την κοινότητα του Dads of Daughters είναι «Πώς μπορεί ένας πατέρας να καθοδηγήσει την κόρη του σε μια περίοδο σύγχυσης, χάους και αλλαγών, με άλλα λόγια στην εφηβεία, με τρόπο που να τη βοηθήσει να